Nội quy diễn đàn chữ ký số

daloctai

Tổng Điều Hành
Staff member
Hỗ trợ cộng đồng
Chukysoca.com
Điều 1: Quy định chung
1.1 Nội dung phải tuân thủ pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, quy định riêng của Chữ Ký Số Đa Lộc Tài và các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

1.2 Thành viên diễn đàn phải có thái độ văn minh, lịch sự và xây dựng khi tham gia diễn đàn cả thảo luận trực tuyến trong diễn đàn cũng như các hoạt động khác.

1.3 Ban điều hành không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào của thành viên khi thành viên tham gia diễn đàn và không liên đới chịu trách nhiệm pháp lý khi thành viên đưa nội dung vi phạm pháp luật lên diễn đàn.

1.4 Trong tất cả những tranh chấp về quan điểm nhận định vấn đề, quyết định của Ban điều hành diễn đàn là quyết định sau cùng.

Điều 2: Xử lý vi phạm
2.1 Nội dung vi phạm sẽ bị Ban điều hành chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa khỏi diễn đàn không điều kiện ngay khi phát hiện.

2.2 Tuỳ mức độ nặng nhẹ, thành viên vi phạm sẽ bị các hình thức kỷ luật kèm theo như cảnh cáo, tạm ngưng truy cập có thời hạn, cấm truy cập vĩnh viễn. Ban điều hành quy định chi tiết vì hình thức kỷ luật.

Điều 3: Giải thích từ ngữ và quy định khác
3.1 Nội dung: Là tất cả những nội dung mà thành viên đưa lên diễn đàn bao gồm tên đăng ký (nick name), tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, chữ ký, tin nhắn.

3.2 Thành viên: Là những người đã đăng ký làm thành viên diễn đàn.

3.3 Những quy định này sẽ được áp dụng ngay từ ngày được đưa lên diễn đàn và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế của hoạt động diễn đàn.

3.4 Ban điều hành sẽ có những bài hướng dẫn chi tiết (nếu cần) cho những quy định trên đây.
 

daloctai

Tổng Điều Hành
Staff member
Hỗ trợ cộng đồng
Chukysoca.com
Điều 1: Quy định chung
1.1 Nội dung phải tuân thủ pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, quy định riêng của Chữ Ký Số và các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

1.2 Thành viên diễn đàn phải có thái độ văn minh, lịch sự và xây dựng khi tham gia diễn đàn cả thảo luận trực tuyến trong diễn đàn cũng như các hoạt động khác.

1.3 Ban điều hành không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào của thành viên khi thành viên tham gia diễn đàn và không liên đới chịu trách nhiệm pháp lý khi thành viên đưa nội dung vi phạm pháp luật lên diễn đàn.

1.4 Trong tất cả những tranh chấp về quan điểm nhận định vấn đề, quyết định của Ban điều hành diễn đàn là quyết định sau cùng.

Điều 2: Xử lý vi phạm
2.1 Nội dung vi phạm sẽ bị Ban điều hành chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa khỏi diễn đàn không điều kiện ngay khi phát hiện.

2.2 Tuỳ mức độ nặng nhẹ, thành viên vi phạm sẽ bị các hình thức kỷ luật kèm theo như cảnh cáo, tạm ngưng truy cập có thời hạn, cấm truy cập vĩnh viễn. Ban điều hành quy định chi tiết vì hình thức kỷ luật.

Điều 3: Giải thích từ ngữ và quy định khác
3.1 Nội dung: Là tất cả những nội dung mà thành viên đưa lên diễn đàn bao gồm tên đăng ký (nick name), tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, chữ ký, tin nhắn.

3.2 Thành viên: Là những người đã đăng ký làm thành viên diễn đàn.

3.3 Những quy định này sẽ được áp dụng ngay từ ngày được đưa lên diễn đàn và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế của hoạt động diễn đàn.

3.4 Ban điều hành sẽ có những bài hướng dẫn chi tiết (nếu cần) cho những quy định trên đây.
 

daloctai

Tổng Điều Hành
Staff member
Hỗ trợ cộng đồng
Chukysoca.com
1.2 Thành viên diễn đàn phải có thái độ văn minh, lịch sự và xây dựng khi tham gia diễn đàn cả thảo luận trực tuyến trong diễn đàn cũng như các hoạt động khác.

- Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người điều hành, tránh sa vào đả kích cá nhân, lăng mạ xúc phạm người khác, nỏng nẩy, quá khích, ...

- Thành viên không nên dùng cách xưng hô, lời lẽ xuồng sã thái quá trong bài viết. Thành viên không chửi thề nói tục, xúc phạm, hăm dọa các thành viên khác, nếu vi phạm sẽ bị khóa truy cập 1 tuần, tái phạm sẽ khóa truy cập 3 tháng và nếu cố tình sẽ bị khóa truy cập vĩnh viễn.

- Khi bị xử lý kỷ luật, nếu thành viên cảm thấy việc xử lý chưa được thoả đáng thì có quyền góp ý khiếu nại lên Ban quản trị diễn đàn Chữ Ký Số. Thành viên có thể gửi khiếu nại của mình lên box "Thảo luận, góp ý cho diễn đàn" (chỉ gửi duy nhất lên box đó). Ban quản trị sẽ xem xét và giải quyết. Thành viên phải tôn trọng quyết định sau cùng của Ban quản trị.

- Bài viết được gửi lên Chữ Ký Sốsẽ trở thành sở hữu của cộng đồng Chữ Ký Số. Chủ thể gửi bài không được tuỳ tiện xóa bài.

- Thành viên khi lấy bài từ chukysoca.com để đăng bài lên những website khác vui lòng thể hiện sự tôn trọng tác giả và cộng đồng Chữ Ký Số bằng cách ghi rõ nguồn gốc.